City interventions

Kraków, Bergen, Nicosia…

Chaos with objects that seem to convey no or hard to identify meaning.
The photographs present out of context pieces of public spaces in the city of Bergen, Norway. They show accidental or unwanted elements whose fate is shaped by time and the local environment. Intentions of the creators are often difficult to understand, especially in confrontation with real places and objects. The nature of these cause continuous change.

PL
Fotografie przedstawiają wyrwane z kontekstu fragmenty przestrzeni publicznych w Bergen w Norwegii. Ukazują elementy przypadkowe lub niechciane, których los jest kształtowany przez czas i lokalne otoczenie. Intencje twórców są często trudne do odczytania, szczególnie w sytuacji zderzenia z rzeczywistymi miejscami i obiektami. Charakter tych miejsc lub obiektów sprawia, że są one poddane ciągłej zmianie.

Kraków, Poland

image-1

image-2

image-3

image-4

image-5

image-6

image-7

image-8

image-9

image-10exhibition in Kraków / wystawa w Krakowie

 Bergen, Norway

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

City Interventions, Bergen, Bartolomeo Koczenasz

Nicosia, Greece and Turkey