21 Jewish Krakowians building a 21st Century Jewish community in Krakow.

Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz
Paulina Skotnicka
Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz
Katarzyna Zimmerer
Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz
Tomasz Jenner
Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz
Marek Handwerker
Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz
Connie Webber
Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz
Jonathan Webber
Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz
Mateusz Żurawik
Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz
Sławek Pastuszka
Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz
Eliezer Gurary
Jewish Community in Kraków, Bartolomeo Koczenasz
Katarzyna Leonardi

21 Jewish Krakowians building a 21st Century Jewish community in Krakow.
Jewish life in Krakow exists. Despite the Holocaust, despite the post-war period of communism, despite anti-Semitism and many other problems of contemporary Poland – Jewish life goes on continuously. The Jewish world that exists in Krakow today is different from the one that existed before. It is smaller, but still visible. It is being built by people who trace their roots here in Kazimierz, in Kraków, as well as by people from all over Poland, from all over the world. People of all ages, with different religious and political views, from different educational backgrounds and with different approaches to life – all together they form a pluralistic and proud, and more and more visible and numerous Jewish community of Krakow.
Jakub Nowakowski, director of Galicia Jewish Museum

Krakow is all too often seen as a place of Jewish loss and destruction, a place belonging only to Jewish history. With this exhibition we aim to show the world what we in Krakow know very well: that there is a growing, thriving, local Jewish community which is optimistic, pluralistic and, while mindful of the past, very much looking to the future. The people featured in this exhibition are working to build Krakow’s Jewish community, and by doing so are showing the world the resilience of the Jewish people, and of the human spirit.
Jonathan Ornstein, executive director of Jewish Community Centre of Krakow

PL
Żydowskie życie w Krakowie istnieje. Pomimo Zagłady, komunizmu w latach powojennych, mimo antysemityzmu i wielu innych problemów współczesnej Polski – żydowskie życie nieprzerwanie toczy się nadal. Żydowski świat, który istnieje dziś w Krakowie, jest zupełnie inny od tego, który był tutaj wcześniej. Jest mniejszy, ale nadal widoczny. Budują go ludzie, zarówno mający swe korzenie tutaj na Kazimierzu, w Krakowie, jak i osoby z całej Polski i z wielu innych miejsc świata. Ludzie w różnym wieku, o różnych przekonaniach religijnych i politycznych, z różnym wykształceniem i poglądami na życie. Wszyscy oni, wspólnie, tworzą różnorodną i dumną, a także coraz bardziej widoczną i liczną żydowską społeczność Krakowa.
Jakub Nowakowski, Dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja

Kraków jest zbyt często postrzegany przez pryzmat zagłady Żydów — miejsce, które należy tylko do przeszłości. Zatem poprzez tę wystawę chcemy pokazać światu, że w Krakowie istnieje odradzająca się, współczesna społeczność żydowska, która z nadzieją patrzy w przyszłość. Osoby, które wzięły udział w projekcie, są zaangażowane w budowanie żydowskiej społeczności w Krakowie. Jest to dla mnie świadectwo niezłomności narodu żydowskiego i siły ludzkiego ducha.
Jonathan Ornstein, dyrektor Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie

Praca zrealizowana dla Muzum Żydowskiego Galicja i JCC Kraków // Work commissioned by Galicia Jewish Museum and JCC Kraków.

Published
Categorized as works