City interventions, Kraków (Poland)

image-1

image-2

image-3

image-4

image-5

image-6

image-7

image-8

image-9

image-10

The photographs present out of context pieces of the historical areas of the city . They show accidental or unwanted elements whose fate is shaped by time and the local environment. Intentions of the creators are often difficult to understand, especially in confrontation with real places and objects. The nature of these cause continuous change.
Photographs are presented as outdoor exhibition on the map.

PL
Fotografie przedstawiają wyrwane z kontekstu fragmenty historycznych przestrzeni miasta. Ukazują elementy przypadkowe lub niechciane, których los jest kształtowany przez czas i lokalne otoczenie. Intencje twórców są często trudne do odczytania, szczególnie w sytuacji zderzenia z rzeczywistymi miejscami i obiektami. Charakter tych miejsc lub obiektów sprawia, że są one poddane ciągłej zmianie.
Fotografie prezentowane są formie wystawy na wolnostojącej mapie.