Work: insideOUT

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Work: insideOUT, Bartolomeo Koczenasz

Outsourcing sector in Kraków.
This essay is a part of insideOUT project by Babel Images Collective.

In last few years city tissue of Krakow has been changing quietly. The impact of outsourcing sector location is so big that urban sociologist start to compare it to Nowa Huta location in 50’s in XX century. But the change is different. As observers and documentalist we wanted to ask important questions about daily life, social impact, urbanism, architecture and transport challenges this topic is connected with. In result we introduced this topic to Krakowians: students (possible future employees of BPO), scientist, journalist, local administration, citizens, and finally – BPO staff by itself.
International companies with above-average capital creates work places, where comfort is a priority for both the design of space and work itself. New standards in office spaces arrangement causes that being at work becomes more enjoyable and convenient than ever before. As unusual rooms are being created, leisure time in work gains a new dimension. Architecture teams are competing in the creative design of offices, there are murals, waterfalls and massage rooms, as a result creating harmony becomes a new challenge.
In my photographic reportage, I observe the office spaces, in particular, I pay attention to the comfort of the place as well as the objects and spaces that are not directly linked with work. I’m interested in trying to define work through the arrangement of space and implementation of rare workplace solutions.

PL
Międzynarodowe przedsiębiorstwa dysponując ponadprzeciętnym kapitałem stwarzają miejsca pracy, w których komfort pracy jest jednym z priorytetów zarówno przy projektowaniu przestrzeni jak i w czasie samej pracy. Nowe standardy aranżacji przestrzeni sprawiają, że przebywanie w pracy staje się przyjemniejsze i wygodniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej. W efekcie powstają nietypowe sale, a odpoczynek w pracy zyskuje nowy wymiar. Zespoły projektowe prześcigają się w twórczym projektowaniu przestrzeni biurowych, pojawiają się murale, bary i stoły do ping ponga, stworzenie harmonii staje się nowym wyzwaniem.
W moim reportażu fotograficznym przyglądam się przestrzeniom biurowym, a w szczególności zwracam uwagę na komfort miejsca oraz obiekty i przestrzenie niezwiązane w sposób bezpośredni z wykonywaną tam pracą. Interesuje mnie próba zdefiniowania pracy poprzez aranżację przestrzeni miejsca pracy i wdrożenie rzadko spotykanych rozwiązań.