Teleporter

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter, Bartolomeo Koczenasz

Teleporter that describes one man.
It is a photographic essay on the broadly defined process and motifs of creative activity. Teleporter has been created in Bieszczady Mountains (PL). Due to specific artist’s intervention the outhouse has been transformed into the artwork. The architecture, setting and function taken into account while planning and creating this ”playground” place this object within site-specific art.

PL
Teleporter, który opisuje pewnego człowieka.
Powyższy cykl fotografii to esej na temat procesu i motywów twórczej działalności. Teleporter powstał w Bieszczadach. W skutek specyficznej działalności artysty, wychodek został przekształcony w dzieło sztuki. Architektura, otoczenie i funkcja brane pod uwagę przy planowaniu i tworzeniu tego „placu zabaw” lokują tę pracę pośród innych dzieł sztuki typu site-specific.