Work; Snippets of identity

Drewniano, Bartolomeo Koczenasz

Drewniano, Bartolomeo Koczenasz

Drewniano, Bartolomeo Koczenasz

Drewniano, Bartolomeo Koczenasz

Drewniano, Bartolomeo Koczenasz

Cracow crafts of XXI century.
This essay is a part of Snippets of identity project by Babel Images Collective.

Snippets of Identity.
 Cracow crafts of XXI century.
For centuries, craftsmen were a permanent part of the Krakow landscape. As custodians of a secret knowledge of the guild they were an important element of the identity of Krakow districts and central figures of local society.
XXI century brought us progressive gentrification and pushed craftsmen to the margin of populace, resulting in the inevitable collapse of many small businesses. Only those who were able to find themselves in a new reality survived. A new era redefined the concept of a craftsman. It became a bit of an artist and a bit of a businessman who can find his niche in the market and take advantage of favorable market conditions.
What does it mean word ‘craft’ today? Who are the contemporary craftsmen? Who uses their services?

PL
Przez wieki rzemieślnicy stanowili stały element krajobrazu Krakowa. Jako depozytariusze tajemnej wiedzy cechowej byli centralnymi postaciami życia społecznego i współtworzyli mikroświat wzajemnych zależności. Stanowili istotny element tożsamości krakowskich dzielnic.
Na początku XXI wieku postępująca gentryfikacja zepchnęła rzemieślników na margines życia społecznego, powodując nieuchronny upadek wielu małych zakładów. Przetrwali jedynie ci, którzy potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nowa epoka przedefiniowała pojęcie rzemieślnika. Stał się on po trosze artystą, po trosze biznesmenem, który potrafi znaleźć dla siebie niszę na rynku i wykorzystać sprzyjającą koniunkturę.
Czym jest rzemiosło w XXI wieku? Kim są współcześni rzemieślnicy? Kto korzysta z ich usług?