Map of city interventions, Kraków (Poland)

Map of City interventions

street view 1200px
Tyniecka 9, Street View

grid 3x3

Urban interventions is a multi-element exhibition about urban space of Krakow. The photographs present out of context pieces of the historical areas of ​​the city . They show accidental or unwanted elements whose fate is shaped by time and the local environment . Intentions of the creators are often difficult to understand, especially in confrontation with real places and objects. The nature of these cause continuous change. Large-scale map made of photographs in addition to its core function-exhibition, acts as a guide to those points of Krakow.
Outdoor exhibition is located on a promenade by Tyniecka 9 street in Kraków.

PL
Miejskie interwencje to wielo elementowa wystawa o przestrzeni miejskiej Krakowa. Fotografie przedstawiają wyrwane z kontekstu fragmenty historycznych przestrzeni miasta. Ukazują elementy przypadkowe lub niechciane, których los jest kształtowany przez czas i lokalne otoczenie. Intencje twórców są często trudne do odczytania, szczególnie w sytuacji zderzenia z rzeczywistymi miejscami i obiektami. Charakter tych miejsc lub obiektów sprawia, że są one poddane ciągłej zmianie. Wystawa będąc równocześnie wielkoskalową mapą, spełnia rolę przewodnika po tych punktach Krakowa.
Wystawa znajduje się przy deptaku na wysokości ul. Tynieckiej 9 w Krakowie.

Published
Categorized as works