Frames of the Times; Kazimierz

IMG_8323web

image-10

image-8

image-6

image-2

image-1

image-11

image-9

image-5

image-7

image-3

image-4
Works for sale. For price list and details contact bartsmiles@gmail.com

“Frames of the Times; Kazimierz”
Exhibition opens again from 1st september until 27th september
JCC Kraków, Miodowa 24, Kraków

Imagine on Plac Nowy, a man sits in a traditional hat with a wide brim and a cane at a cafe’s street side table, chatter and clamor fill the air while the bright late morning summer sun lights the square. He squints his eyes, his gaze sweeping across the building facades and street corners. With a glance towards the rusty tower of the Bożego Ciała church and his gaze lingers on the faces who pass by in the tourist carts. The clock chimes twelve o’clock. He rises, looking straight into the sun, and begins to walk as the buildings lose their colors and cars disappear in a haze as a familiar voice is heard : B’ezrat Bashem!

Bartolomeo Koczenasz’s “Frames of the Times; Kazimierz“ juxtaposes contemporary photos with archival images documenting Kazimierz from 80, 90 and even 100 years ago. “Frames of the Times“ asks the viewer to study the thin differences passing between the past and the present. This unique presentation of photographs both enhances perspective and invites the viewer to play visually with the images. While decades of Kazimierz’s painful history are hidden within the photos, this is not about the black pages of history – but about lost memories which continue to demand their place in the visual landscape of Krakow’s Jewish Quarter.

Curator: Piotr Sikora
Partners: POLIN Museum of the History of Polish Jews, Historical Museum of the City of Krakow, National Archive in Kraków, Bratniak Foundation, CentrumPapieru.pl

“Klatki czasów; Kazimierz”

Wystawa będzie ponownie otwarta od 1 września do 27 września
JCC Kraków, Miodowa 24, Kraków

Na Placu Nowym obok jednego z przyulicznych kawiarnianych stolików siedzi mężczyzna w charakterystycznym kapeluszu o szerokim rondzie i z laską. Rumor i wrzawa równo z jasnym, letnim słońcem przedpołudnia wypełnia plac. Postać mruży oczy i rozgląda się. Jego spojrzenie ogarnia fasady kamienic i rogi ulic. Zerka w stronę rdzawej wieży kościoła Bożego Ciała i zatrzymuje się na twarzach mijających go w melexach turystów. Bije dwunasta. Mężczyzna podnosi się, spogląda wprost w słońce i zaczyna iść. Z pierwszymi krokami kanty domów i obrysy dachów tracą kolory, auta znikają z chodników, a powietrze srebrzy się w jasnym południowym świetle. Słychać znajomy głos: B’ezrat Hashem!

Projekt Bartolomeo Koczenasza oparty jest na pozornie prostych zestawieniach zdjęć Kazimierza powstałych w tym roku z tymi które dokumentują życie miasta 80, 90, czy nawet 100 lat temu. Tym razem opowieść osnuta jest nie tyle na poszukiwaniu podobieństw, co badaniu cienkiej różnicy, która przebiega miedzy przeszłością a przyszłością. Autorski sposób prezentowania fotografii animuje naszą perspektywę i zaprasza do wizualnej zabawy, w której ukrytych jest kilkadziesiąt bolesnych lat krakowskiego Kazimierza. Nie o czarne karty historii tutaj jednak chodzi, co o pamięć, pamięć utraconą, która cały czas domaga się swojego miejsca w wizualny krajobrazie tej części miasta Krakowa.

Kurator: Piotr Sikora
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Archiwum Narodowe w Krakowie, Fundacja Bratniak, CentrumPapieru.pl

 

Published
Categorized as works