Three Perspectives, The Kraków Ghetto.

Three perspectives, Bartolomeo Koczenasz

Three Perspectives, Kraków.
Installation Three Perspectives is based on two juxtaposed images of entrance into Limanowskiego street from Podgórski Market Square. It was exactly where in 1941 the gate of the ghetto wall was raised marking the borderline of humanity. The photos of exactly the same spot were taken at an interval of 72 years. Depending on one’s perspective, one can see the passage of time between the war and modern times. Place that people have been passing by without giving it a thought has now become laden with history. Installation Three Perspectives is based on the contrast between those two points of view. The result is an unrealistic story that has emerged on one of the streets of Podgórze.
Artwork commissioned by ArtBoom Festival. Work curated by Piotr Sikora.
Google Street View

PL
Trzy Perspektywy, Kraków.
Instalacja Trzy Perspektywy to dwa zestawione ze sobą zdjęcia wjazdu w ulicę Limanowskiego od strony Rynku Podgórskiego. To właśnie tam w 1941 stanęła brama muru podgórskiego getta wyznaczając granicę człowieczeństwa. Oba zdjęcia pokazują to samo miejsce sfotografowane w odstępie 72 lat. Zależnie od punktu patrzenia zobaczyć możemy upływ czasu jaki dzieli okres wojny od współczesności. Miejsce mijane bezrefleksyjnie nabiera ciężaru dziejowego. Praca Trzy perspektywy opiera się na zestawieniu dwóch punktów widzenia. Ich wypadkową jest nierealna opowieść jaka za sprawą artysty pojawia się na podgórskiej ulicy.
Praca zrealizowana w ramach ArtBoom Festival i kuratorowana przez Piotra Sikorę.
Google Street View

Fotopolska_672700waralbum.rusmall
waralbum.ru

Three perspectives, Bartolomeo Koczenasz

Three perspectives, Bartolomeo Koczenasz

Three perspectives, Bartolomeo Koczenasz

Three perspectives, Bartolomeo Koczenasz

Three perspectives, Bartolomeo Koczenasz

Three perspectives, Bartolomeo Koczenasz

Three perspectives, Bartolomeo Koczenasz

Three perspectives, Bartolomeo Koczenasz

trzy-perspektywy gif
Google StreetView

Published
Categorized as works